Skip to main content

W obecnych warunkach rynkowych procesy rekrutacyjne stają się coraz bardziej wymagające zarówno dla kandydatów, jak i rekruterów. Zauważyć bowiem należy, że powodzenie rekrutacji zależy nie tylko od przygotowania i predyspozycji potencjalnego pracownika, ale również od umiejętności samego rekrutera. Wciąż słyszy się przecież historie o niekompetentnych specjalistach HR źle zarządzających procesem pozyskiwania pracowników, co rodzi frustrację wielu kandydatów. Pojawia się wobec tego pytanie, jak być dobrym rekruterem? Jakie cechy dobrego rekrutera warto w sobie wypracować, by skutecznie pozyskiwać pracowników? Sprawdź nasze rady!

1. Zapoznanie się z branżą, do której prowadzona jest rekrutacja

Poszczególne procesy rekrutacyjne mogą wyglądać zupełnie inaczej nie tylko w zależności od branży czy firmy, ale nawet działu funkcjonującego w ramach jednej organizacji. Z tego powodu strategia pozyskiwania pracowników powinna być dostosowana do specyfiki stanowiska. O ile bowiem rekrutacje na ogólne stanowiska są zwykle mniej czasochłonne, o tyle w przypadku specjalistycznych branż np. IT rekruter staje już przed sporym wyzwaniem, do którego potrzebuje odpowiedniego przygotowania. Dobra rekrutacja wymaga więc dogłębnej znajomości branży, zadań, jakie czekają na osobę na oferowanym stanowisku, a także potrzeb i oczekiwań samych kandydatów

2. Ciekawość swojego kandydata – poznaj go poza CV

Znajomość CV kandydata, który został zaproszony do kolejnego etapu rekrutacji, to obowiązek dla rekrutera świadczący o jego profesjonalizmie i rzetelnym przygotowaniu do spotkania. Rozmowa rekrutacyjna to jednak świetny moment także na to, by poznać potencjalnego pracownika nie tylko od strony stricte zawodowej, ale również porozmawiać z nim o jego zainteresowaniach, pasjach czy stylu życia. Dzięki temu rekruter ma szansę sprawdzić zarówno doświadczenie i wiedzę kandydata, jak również jego kompetencje miękkie – i na tej podstawie ocenić jego dopasowanie do kultury organizacyjnej firmy

3. Bycie dobrym rekruterem to przede wszystkim komunikatywność

Jak być dobrym rekruterem bez otwartości na drugiego człowieka i łatwości w nawiązywaniu kontaktów? Wydaje się, że to wręcz niemożliwe. Dobra rekrutacja powinna być bowiem płynną rozmową opartą na obopólnym szacunku i partnerskich relacjach. Do cech dobrego rekrutera należy więc dopisać również komunikatywność i umiejętność zarówno zadawania trafnych pytań, jak i uważnego słuchania

4. Dobry rekruter jest otwarty na kandydata – nie skreślaj go od razu

Przebieg procesów rekrutacyjnych bywa zaskakujący i nierzadko może zdarzyć się, że kandydat, na którego CV patrzyliśmy początkowo z pewną rezerwą, pozytywnie zaskoczył nas na rozmowie, w pełni przekonując do decyzji o jego zatrudnieniu. Dlatego zastanawiając się, jak dobrze rekrutować pracownika, warto przede wszystkim wyzbyć się uprzedzeń w pracy rekrutera i być otwartym na kandydata.

5. Organizacja podczas procesu rekrutacji – nie zapominaj o spotkaniach z kandydatami

Procesy rekrutacyjne są zwykle czasochłonne i wieloetapowe, zwłaszcza w branży IT. Rekruter musi zadbać o sprawną organizację całego przedsięwzięcia tak, aby kandydat nie poczuł się pominięty lub pozostawiony bez odpowiedzi. Terminowość, sumienność i słowność – to nie tylko coś, czego oczekuje się od kandydata. Są to również cechy dobrego rekrutera.

6. „Dlaczego rekruterzy nie dzwonią?” – nie pozostawiaj kandydatów w niewiedzy

Sposób prowadzenia rekrutacji to element employer brandingu, budujący wizerunek firmy jako zaufanego pracodawcy. Tym, co potrafi skutecznie go zburzyć i co jest jednym z kluczowych błędów rekruterów, okazuje się pozostawianie kandydatów bez informacji zwrotnej. Dobra rekrutacja powinna kończyć się rzetelnym feedbackiem dla kandydata, bez względu na jej wynik. 

7. Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej z wyprzedzeniem – pokaż zaangażowanie

Rekruter, który zadaje pytania o podstawowe informacje zawarte w CV, wykazując się jego nieznajomością, źle wypada w oczach kandydata. Należy bowiem pamiętać, że do dobrej rekrutacji potrzebne jest zaangażowanie obu stron. Tylko wówczas możliwe jest zbudowanie partnerskiej relacji, która być może zaowocuje zatrudnieniem wartościowego kandydata.

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała