Skip to main content

Rekrutacja kadry kierowniczej to wymagający proces, który ma istotne znaczenie dla sukcesu całej organizacji. Dobry lider w znaczący sposób wpływa bowiem na pracę całego zespołu, dlatego powinien posiadać zestaw konkretnych cech i umiejętności pozwalających mu na efektywne zarządzanie i realizowanie celów firmy. Niesie to spore wyzwanie również dla rekruterów. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, szukając pracowników na stanowiska liderskie.

Dobry lider zespołu, czyli kto?

Lider to osoba odpowiedzialna za zarządzanie pracą zespołu w celu osiągania wyznaczonych założeń i sukcesywnego realizowania zadań. Dobry przywódca determinuje często sukces całej organizacji, zajmując kluczową rolę w budowaniu efektywnego, zorientowanego na cel zespołu.

9 najważniejszych cech efektywnego lidera

Od pracownika zajmującego stanowisko kierownicze oczekuje się przede wszystkim wysoce rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i przywódczych, które są niezbędne do skutecznego budowania zespołu i sprawnego zarządzania jego codzienną pracą. Co jeszcze powinno znaleźć się na liście kompetencji prawdziwego lidera?

Empatia i umiejętność słuchania

Skuteczny lider powinien umieć wsłuchiwać się w potrzeby swojego zespołu, wykazując się przy tym zrozumieniem i zdobywając zaufanie współpracowników.

Autentyczność

Będąc liderem, ważna jest autentyczność, transparentność i spójność w działaniach i podejmowanych decyzjach, co buduje wiarygodność i autentyczność w oczach zespołu. 

Inspiracja – docenia osiągnięcia swoich podwładnych

Dobry lider to również ktoś, kto potrafi inspirować swój zespół, doceniając dotychczasowe osiągnięcia i motywując do dalszego rozwoju.

Umiejętność podejmowania trudnych decyzji

Stanowiska kierownicze wiążą się z pewną odpowiedzialnością i koniecznością podejmowania wielu trudnych decyzji. Skuteczny lider musi być na to gotowy. 

Umiejętność skutecznej komunikacji

Aby efektywnie zarządzać zespołem, niezbędna jest komunikacja i wysoce rozwinięte umiejętności miękkie. Dobry lider powinien umieć jasno komunikować swoje oczekiwania, cele i wizje. 

Konsekwentność i decyzyjność

Lider powinien być swego rodzaju ostoją zespołu, dawać mu poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Dlatego konsekwencja w działaniu to ważna kompetencja każdego kierownika. 

Odporność na stres

W każdej pracy zdarzają się sytuacje kryzysowe, w których rola lidera jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu, a on sam powinien wykazywać się wówczas spokojem, a w momentach stresu zachowywać racjonalne myślenie.

Elastyczność

Zarządzanie grupą osób wymaga pewnej elastyczności i umiejętności dostosowywania się do zmieniających się warunków.

Pełne zaangażowanie i dobra organizacja

Skuteczny lider jest zaangażowany w pracę zespołu i potrafi ją dobrze organizować, co przekłada się na większą efektywność i motywację. 

Potencjał lidera – jak rozwijać cechy dobrego lidera zespołu?

Choć liderzy są na co dzień zaangażowani w rozwój swojego zespołu, z podobną uwagą powinni podchodzić również do procesu doskonalenia własnych umiejętności. Cechy przywódcze można rozwijać np. poprzez mentoring z doświadczonymi liderami lub coachami, uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy webinarach związanych z zarządzaniem zespołem. Warto również przeprowadzać regularny feedback wśród zespołu, weryfikując swoje mocne strony oraz punkty, które warto poprawić

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała