Skip to main content

Technical interview, czyli rozmowa techniczna, to jeden z najważniejszych etapów procesu rekrutacyjnego w branży IT, którego może spodziewać się każdy programista na rozmowie kwalifikacyjnej. Pytania techniczne mają bowiem za zadanie zweryfikować faktyczny stan wiedzy kandydata i pozwolić ocenić jego kompetencje w odniesieniu do umiejętności, które zadeklarował w nadesłanym CV. Z tego powodu technical interview jest z pewnością najbardziej wymagającą częścią rekrutacji nie tylko dla potencjalnego kandydata, ale również dla samego rekrutera oraz specjalistów z firmy zaangażowanych w ten proces. Na czym konkretnie polega rozmowa techniczna IT? Na jakie zadania i pytania na interview powinni przygotować się kandydaci? W tym artykule dzielimy się kilkoma pomocnymi wskazówkami. 

Czy technical interview i coding interview oznaczają to samo?

Rozmowa techniczna IT może obejmować zarówno część teoretyczną opartą o pytania techniczne dotyczące konkretnych technologii czy języków programowania, jak i praktyczną, czyli kodowanie na żywo (live coding interview). O formę planowanego technical interview warto dopytać już podczas rozmowy z HR, gdy rekruter poinformuje o przejściu do kolejnego etapu rekrutacji. Kandydat powinien wówczas ustalić, czy będą to tylko zagadnienia  teoretyczne, czy może powinien przygotować się również na live coding interview – wówczas jego zadaniem będzie nie tylko odpowiadanie na pytania techniczne, ale także wykonywanie konkretnych zadań programistycznych. 

Prowadząc rekrutacje IT w agencji rekrutacyjnej IT KZ Inspire, z dużą starannością podchodzimy do transparentnego przedstawienia kandydatom całego procesu rekrutacyjnego – dzięki temu budujemy pozytywny candidate experience, a potencjalni pracownicy wiedzą, czego mogą się spodziewać i mają szansę odpowiednio przygotować się do rozmowy technicznej IT. Takie działanie zwiększa w rezultacie skuteczność prowadzonych przez nas rekrutacji. 

Rozmowa techniczna – główne założenia

Jak już wspomniano, technical interview to element obowiązkowy każdej rozmowy rekrutacyjnej dla programistów. Podstawowym celem tego etapu jest sprawdzenie – za pomocą pytań technicznych i konkretnych zadań – faktycznych kwalifikacji i elementarnej wiedzy kandydata, jego podejścia do zadań, sposobu pracy czy zdolności logicznego myślenia. Konieczność przeprowadzenia rozmowy technicznej i potrzeba zweryfikowania rzeczywistych umiejętności kandydata wydają się całkowicie uzasadnione: rozmaite firmy mogą mieć przecież różne oczekiwania i wymagania względem – wydawać by się mogło – tożsamych stanowisk. Tymczasem kandydat, który przedstawia się w CV jako Senior Developer z kilkuletnim doświadczeniem zebranym w konkurencyjnej organizacji, może nie pokrywać w pełni potrzeb kompetencyjnych, poszukiwanych przez inną firmę. Dlatego chcąc zwiększyć skuteczność rekrutacji i pozyskać odpowiednich pracowników, rekrutacje IT bazują przede wszystkim na weryfikacji technicznych zdolności kandydata.

Co trzeba zrobić podczas technical interview?

Warto zaznaczyć, że rozmowa techniczna IT może mieć nieco inny przebieg w zależności od firmy, a nawet od indywidualnych potrzeb zespołów projektowych funkcjonujących w ramach jednej organizacji. Najczęściej jednak programista na rozmowie kwalifikacyjnej może spotkać się z technical interview w formie: 

  • zadania polegającego na weryfikacji udostępnionego fragmentu kodu;
  • live coding interview, czyli kodowania na żywo;
  • pair programming, czyli programowania w parze;
  • polecenia wykonania konkretnego zadania, zwykle opartego na rozwiązaniu określonego problemu.

Ideą rozmowy technicznej IT jest bowiem sprawdzenie za pomocą prostych zadań programistycznych, czy kandydat wykazuje umiejętność logicznego myślenia i zna składnię języka programowania używanego w projekcie, do którego być może niebawem dołączy.

Ile trwa rozmowa techniczna?

Zarówno przebieg, jak i czas trwania coding interview w ramach rozmowy rekrutacyjnej dla programistów bywa różny i zależy od potrzeb firmy oraz specyfiki samego projektu. Najczęściej na to zadanie przeznacza się ok. 30-45 minut, jednak – w przypadku bardziej wymagających rekrutacji na wysoce techniczne i odpowiedzialne stanowiska – live coding interview może trwać dłużej.

Jak przygotować się do coding interview?

Rozmowa techniczna IT jest nie lada wyzwaniem, ponieważ wymaga od kandydata szybkiego analizowania problemu i poszukiwania rozwiązań powierzonego zadania, np. tworzenia działającego kodu, przy jednoczesnym komunikowaniu na bieżąco wykonywanych operacji myślowych. A to wszystko w warunkach sporego stresu, który zwykle towarzyszy kandydatom w trakcie technical interview, gdy każde naciśnięcie klawisza klawiatury jest bacznie obserwowane przez osoby, które za chwilę mają zadecydować o ich zatrudnieniu. 

Wobec tego nie sposób wyobrazić sobie pomyślnej rekrutacji IT bez solidnego przygotowania – zwłaszcza w zakresie technical interview. Pierwszym krokiem powinno być dokładne przeanalizowanie wymagań stanowiska, na które kandydat aplikuje. Niejednokrotnie to właśnie tam znajdują się cenne podpowiedzi na temat pytań technicznych, jakie mogą pojawić się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Programista, chcący dobrze zaprezentować się na technical interview, powinien również wyrobić w sobie nawyk swobodnego komentowania i wyjaśniania działań, które podejmuje w trakcie programowania. Rozmaicie rekruterzy IT wysoko cenią sobie bowiem kandydatów, którzy oprócz zdolności technicznych posiadają również dobrze rozwinięte umiejętności miękkie: są komunikatywni i potrafią efektywnie współpracować.

Najpopularniejsze platformy do przeprowadzania coding interview

W świecie IT, w którym większość firm pracuje zdalnie, możliwość zorganizowania skutecznego coding interview online to podstawa. Dlatego niezbędnym narzędziem dla rekruterów IT okazują się platformy do przeprowadzania live coding interview takie jak popularne CoderPad czy Coderbyte, pozwalające na ocenę umiejętności technicznych kandydata nawet na odległość.

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała