Skip to main content

Biorąc pod uwagę dynamikę branży IT, czas trwania rekrutacji okazuje się istotnym czynnikiem przesądzającym często o efektywności całego procesu rekrutacji. Odpowiednie zarządzanie jego kolejnymi etapami przekłada się na wyższą skuteczność rekrutacji oraz lepszy candidate experience. Czas w rekrutacji IT liczy się również ze względu na ogromną konkurencję, która może wykorzystać przedłużające się procesy rekrutacyjne danej firmy do wystosowania atrakcyjnej kontroferty i przejęcia wartościowego kandydata. Ile trwają poszczególne etapy rekrutacji pracowników IT w praktyce? Jaki jest średni czas trwania rekrutacji i jak długo czekać na odpowiedź po rozmowie rekrutacyjnej? Odpowiadam!

Etapy procesu rekrutacyjnego a średni czas trwania rekrutacji

To, ile trwa rekrutacja, zależy w głównej mierze od liczby kroków składających się na cały proces. W przypadku branży IT poszukiwanie pracowników wiąże się najczęściej z koniecznością przeprowadzenia wieloetapowego przedsięwzięcia, o czym pisaliśmy w artykule na temat etapów rekrutacji IT. Mając jednak na uwadze fakt, że firmy technologiczne poszukują zazwyczaj pracowników o bardzo specjalistycznych kompetencjach, zrozumiałym jest, że proces ten jest bardziej czasochłonny niż rekrutacje na stanowiska ogólne. Aby rekrutacja IT mogła być efektywna, wymaga więc umiejętnego planowania.

Ile trwa rekrutacja w IT – kluczowe czynniki

Rosnący deficyt programistów na rynku sprawia, że czas trwania rekrutacji do IT uległ wydłużeniu. Efektywność procesu rekrutacyjnego zależy ponadto od wielkości firmy, jej struktury organizacyjnej czy wewnętrznych procedur. Co jeszcze ma wpływ na to, ile trwa rekrutacja do pracy w IT?

Liczba kandydatów

Problem przedłużających się rekrutacji IT może wynikać zarówno z braku odpowiednich CV (z czym zderzają się zwłaszcza małe firmy bez wyrobionej renomy), jak i – przeciwnie – ze zbyt dużej liczby nadesłanych aplikacji. Jest to szczególnie kłopotliwe w momencie, gdy firma decyduje się na samodzielne przeprowadzenie procesu rekrutacji, nie posiadając jednak wystarczających zasobów wewnętrznych do sprawnej weryfikacji spływających CV. Wówczas opóźnienia na tym początkowym etapie mogą skutecznie wydłużyć czas trwania rekrutacji

Dyspozycyjność kandydata i rekrutera

Firmy z pewnością mają wyznaczone ramy czasowe dla poszczególnych etapów procesu rekrutacji. Wciąż jednak rekruterzy muszą polegać nie tylko na ustalonym deadlinie, ale również dostępności czasowej zarówno własnej, jak i kandydatów. Należy liczyć się ponadto z trudnymi do przewidzenia zdarzeniami losowymi (np. nieoczekiwana niedyspozycyjność wynikająca z choroby czy nieplanowanego wcześniej wyjazdu służbowego).

Specyfika stanowiska

Zastanawiając się, ile zazwyczaj trwa rekrutacja w IT, należy mieć na uwadze fakt, że poszczególne procesy rekrutacyjne mogą przebiegać nieco inaczej nie tylko w zależności od potrzeb danej firmy, ale nawet indywidualnych wymagań stanowiska. Najbardziej czasochłonne rekrutacje w branży IT dotyczą programistów ubiegających się o najwyższe, strategiczne z biznesowego punktu widzenia pozycje w danej firmie, wobec których proces decyzyjny trwa odpowiednio dłużej.

Wewnętrzna organizacja procesu rekrutacji

Powodem przedłużającej się rekrutacji IT może być zła organizacja wewnątrz firmy związana np. z: 

  • przesadnie rozbudowanym procesem decyzyjnym (termin podjęcia ostatecznej decyzji zależy często od zarządu, hiring managerów i działu HR);
  • zaburzonym przepływem informacji w firmie; 
  • nieoczekiwaną zmianą profilu kandydata;
  • zbyt małą liczbą rekruterów w stosunku do aktualnych potrzeb rekrutacyjnych firmy.

Cisza po rozmowie rekrutacyjnej – co robić?

Transparentne komunikowanie etapów rekrutacji i czasu jej trwania powoli staje się dobrym standardem wśród firm, choć wciąż zdarzają się organizacje, które mają w tej kwestii spore zaniedbania. W efekcie duża część kandydatów nadal boryka się z problemem braku odzewu ze strony potencjalnego pracodawcy, a przedłużająca się cisza po rozmowie kwalifikacyjnej to solidny trening cierpliwości dla osób zmotywowanych do pracy w danym miejscu. Jeśli rekruter nie odzywa się mimo zapewnień, wówczas są dwie możliwości: albo rozmowy kwalifikacyjne z pozostałymi kandydatami wciąż trwają, albo pracodawca rzeczywiście nie zadał sobie trudu, by przekazać negatywny wynik rekrutacji.

Po jakim czasie dzwoni rekruter?

Po otrzymaniu dokumentów aplikacyjnych agencja rekrutacyjna przeprowadza rozmowę telefoniczną z kandydatami, a następnie przedstawia ich zgłoszenia właściwej firmie. Pierwszy kontakt może nastąpić już kilka dni po przesłaniu CV, chociaż z reguły agencja oczekuje na zakończenie etapu przesyłania dokumentów przez zainteresowanych.

Jak długo czekać na odpowiedź po rozmowie kwalifikacyjnej?

Elementem każdej rekrutacji jest oczekiwanie na odpowiedź ze strony firmy. Po jakim czasie dzwoni rekruter? Kwestię tę warto doprecyzować już podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Rekruter sam powinien przedstawić przebieg procesu rekrutacji, jeśli jednak kandydat nie otrzymał takiej informacji – warto wykorzystać moment zadawania pytań na ustalenie przybliżonego terminu, kiedy można spodziewać się informacji o wyniku rekrutacji. Uściślając wcześniej przybliżony czas i formę kontaktu, kandydat nie musi niepokoić się ciszą ze strony rekrutera czy ponaglać go przedwczesnymi telefonami.

Jak zapytać o wynik rekrutacji, jeśli rekruter się nie kontaktuje?

Kandydat powinien otrzymać feedback po odbytej rozmowie rekrutacyjnej, nawet jeśli jej wynik jest negatywny. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby w sytuacji braku odzewu ze strony rekrutera kandydat sam dopytał o ostateczną decyzję firmy. Warto przy tym pamiętać, aby kontaktować się bezpośrednio z rekruterem, korzystając wyłącznie ze służbowych adresów mejlowych lub numerów telefonu.

W jaki sposób skrócić czas trwania rekrutacji? Oddaj to zadanie specjalistom!

Wyzwania związane z rekrutacją bez odpowiedniego przygotowania nierzadko przerastają możliwości wewnętrzne firm, skutecznie hamując ich rozwój. Efektywna rekrutacja przeprowadzona w optymalnym dla obu stron czasie wymaga bowiem doświadczenia i znajomości dobrych praktyk. Dlatego warto oddać to zadanie w ręce profesjonalistów. W agencji rekrutacyjnej IT KZ INSPIRE wiemy, że długa rekrutacja może zaszkodzić firmie – znamy sposoby na to, by skutecznie utrzymać zaangażowanie kandydatów w kilkuetapowym procesie i z sukcesem pozyskiwać najlepsze talenty.

Kasia Zybała