Skip to main content

Realia współczesnego rynku pracy w branży IT sprawiają, że dziś próżno szukać software house’u, do którego ustawiałaby się kolejka chętnych kandydatów. Aktualne wyzwania rekrutacyjne decydują o tym, że jest wręcz przeciwnie – to firmy technologiczne muszą konkurować o najlepszych specjalistów IT. W tym celu coraz częściej korzystają ze wsparcia agencji rekrutacyjnych. W KZ INSPIRE oferujemy dwa wiodące modele współpracy: RPO lub success fee. Co to oznacza w praktyce i w jaki sposób pozwala zoptymalizować koszty rekrutacji pracowników?

Popularne modele współpracy z agencją rekrutacyjną IT

Nasza agencja rekrutacyjna IT od kilku lat stara się wyznaczać dobre standardy rekrutacji IT. Oznacza to dla nas zarówno troskę o rzetelny feedback dla kandydatów i klientów. Transparentność prowadzonych procesów rekrutacyjnych czy budowanie partnerskich relacji, jak i przede wszystkim podążanie za nowoczesnymi metodami rekrutacyjnymi to nasze główne wyznaczniki na które zwracamy szczególną uwagę podczas prowadzonych procesów rekrutacji. W naszej dotychczasowej praktyce zawodowej testowaliśmy wiele rozwiązań, na bieżąco reagując na wymogi współczesnego rynku pracy i zmieniające się potrzeby naszych partnerów, również w zakresie sposobu współpracy. Do jej najpopularniejszych modeli należy model success fee, który jest znany większości firm. W naszej agencji rekrutacyjnej IT wprowadziliśmy również model RPO, który od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W poniższym artykule dowiesz się, który model będzie korzystniejszy w przypadku Twojej firmy.

Model RPO kontra Success fee

Model RPO różni się od tradycyjnej rekrutacji success fee przede wszystkim sposobem rozliczenia. W przypadku umowy success fee agencja otrzymuje zapłatę za każdego zatrudnionego pracownika – jej wysokość stanowi zwykle określony procent od wynagrodzenia nowego pracownika. Natomiast w przypadku RPO obowiązuje model abonamentowy. Oznacza to, że firma płaci agencji stałą z góry ustaloną opłatę miesięczną.

Komu dedykowane jest rozwiązanie RPO?

Rekrutacja RPO polega na przekazaniu części lub całości procesu rekrutacji w ręce zewnętrznego partnera. W przypadku palącej potrzeby rekruter może zjawić się w firmie niemal natychmiast, od pierwszego dnia rozpoczynając pracę nad aktualnie realizowanym projektem rekrutacyjnym. Rekruterzy w KZ INSPIRE posiadają bogate doświadczenie w rekrutacjach IT, co pozwala im znacznie głębiej wejść w nowe firmowe procesy i tym samym ich okres onbordingu trwa 1-2 dni. Dzięki bliskiemu kontaktowi rekrutera z Hiring Managerami skraca się również czas zatrudnienia kandydata.

O współpracy w modelu RPO warto pomyśleć, kiedy:

  • firma nie ma wewnętrznego działu HR lub jest on zbyt mały w stosunku do aktualnych potrzeb rekrutacyjnych;
  • firma jest na etapie skalowania, w związku z czym lawinowo zwiększa liczbę otwartych rekrutacji;
  • firma otwiera oddział w nowym mieście lub kraju (wówczas atutem agencji rekrutacyjnej jest znajomość lokalnego rynku pracy, dostępności kandydatów, wynagrodzeń czy konkurencji, czyli wiedzy, której siłą rzeczy nie posiadają jeszcze wewnętrzni rekruterzy).

Success fee – co to i kiedy się sprawdzi?

Współpraca z agencją rekrutacyjną na podstawie umowy success fee najlepiej sprawdzi się przy małej liczbie otwartych rekrutacji. Jeśli firma potrzebuje zatrudnić pojedynczych pracowników, wówczas warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Korzyści płynące z metody success fee

Rekrutacja w modelu success fee pozwala zredukować koszty stałe organizacji, a firma płaci agencji rekrutacyjnej wynagrodzenie, jeśli zdecyduje się zatrudnić rekomendowanego przez nią kandydata. Istotną zaletą jest możliwość zlecenia rekrutacji na podstawie podpisanej umowy ramowej, w momencie, gdy firma ma potrzebę zatrudnienia pracownika. Wtedy firma zgłasza się do KZ INSPIRE i informuje o swoich potrzebach rekrutacyjnych.

Komu warto polecić metodę success fee?

Rekrutacja w modelu success fee to dobry pomysł w sytuacji, gdy liczba otwartych rekrutacji nie jest zbyt duża, a firma może poświęcić więcej czasu na poszukiwanie kandydatów. Natomiast im więcej równolegle realizowanych procesów rekrutacyjnych, tym bardziej opłacalne będzie RPO.

Model RPO a success fee – porównanie kosztów rekrutacji pracownika

Mimo że success fee jawi się jako mniej zobowiązujące rozwiązanie, w praktyce koszty rekrutacji pracowników w tym modelu okazują się nieco wyższe niż w przypadku RPO, gdzie firma płaci agencji stałą opłatę miesięczna. W modelu RPO klient z góry wie, ile wyda na rekrutację, i może łatwo zabudżetować współpracę z zewnętrznymi rekruterami. Przewidywalność to jedna z kluczowych zalet RPO.