Skip to main content

Realia współczesnego rynku pracy w branży IT sprawiają, że dziś próżno szukać software house’u, do którego ustawiałaby się kolejka chętnych kandydatów. Aktualne wyzwania rekrutacyjne decydują o tym, że jest wręcz przeciwnie – to firmy technologiczne muszą konkurować o najlepszych specjalistów IT. W tym celu coraz częściej korzystają ze wsparcia agencji rekrutacyjnych. W KZ INSPIRE oferujemy dwa wiodące modele współpracy: RPO lub success fee. Co to oznacza w praktyce i w jaki sposób pozwala zoptymalizować koszty rekrutacji pracowników?

Popularne modele współpracy z agencją rekrutacyjną IT

Nasza agencja rekrutacyjna IT od kilku lat stara się wyznaczać dobre standardy rekrutacji IT. Oznacza to dla nas zarówno troskę o rzetelny feedback dla kandydatów i klientów. Transparentność prowadzonych procesów rekrutacyjnych czy budowanie partnerskich relacji, jak i przede wszystkim podążanie za nowoczesnymi metodami rekrutacyjnymi to nasze główne wyznaczniki na które zwracamy szczególną uwagę podczas prowadzonych procesów rekrutacji. W naszej dotychczasowej praktyce zawodowej testowaliśmy wiele rozwiązań, na bieżąco reagując na wymogi współczesnego rynku pracy i zmieniające się potrzeby naszych partnerów, również w zakresie sposobu współpracy. Do jej najpopularniejszych modeli należy model success fee, który jest znany większości firm. W naszej agencji rekrutacyjnej IT wprowadziliśmy również model RPO, który od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów. W poniższym artykule dowiesz się, który model będzie korzystniejszy w przypadku Twojej firmy.

Model RPO kontra Success fee

Model RPO różni się od tradycyjnej rekrutacji success fee przede wszystkim sposobem rozliczenia. W przypadku umowy success fee agencja otrzymuje zapłatę za każdego zatrudnionego pracownika – jej wysokość stanowi zwykle określony procent od wynagrodzenia nowego pracownika. Natomiast w przypadku RPO obowiązuje model abonamentowy. Oznacza to, że firma płaci agencji stałą z góry ustaloną opłatę miesięczną.

Komu dedykowane jest rozwiązanie RPO?

Rekrutacja RPO polega na przekazaniu części lub całości procesu rekrutacji w ręce zewnętrznego partnera. W przypadku palącej potrzeby rekruter może zjawić się w firmie niemal natychmiast, od pierwszego dnia rozpoczynając pracę nad aktualnie realizowanym projektem rekrutacyjnym. Rekruterzy w KZ INSPIRE posiadają bogate doświadczenie w rekrutacjach IT, co pozwala im znacznie głębiej wejść w nowe firmowe procesy i tym samym ich okres onbordingu trwa 1-2 dni. Dzięki bliskiemu kontaktowi rekrutera z Hiring Managerami skraca się również czas zatrudnienia kandydata.

O współpracy w modelu RPO warto pomyśleć, kiedy:

  • firma nie ma wewnętrznego działu HR lub jest on zbyt mały w stosunku do aktualnych potrzeb rekrutacyjnych;
  • firma jest na etapie skalowania, w związku z czym lawinowo zwiększa liczbę otwartych rekrutacji;
  • firma otwiera oddział w nowym mieście lub kraju (wówczas atutem agencji rekrutacyjnej jest znajomość lokalnego rynku pracy, dostępności kandydatów, wynagrodzeń czy konkurencji, czyli wiedzy, której siłą rzeczy nie posiadają jeszcze wewnętrzni rekruterzy).

Success fee – co to i kiedy się sprawdzi?

Terminem „success fee” często opisuje się dodatkowe wynagrodzenie, które zleceniobiorca otrzymuje za spełnienie określonego celu, takiego jak osiągnięcie określonego poziomu obrotów lub zakończenie projektu. Ta premia jest uzależniona od sukcesu realizowanego zadania lub projektu.

Współpraca z agencją rekrutacyjną na podstawie umowy success fee najlepiej sprawdzi się przy małej liczbie otwartych rekrutacji. Jeśli firma potrzebuje zatrudnić pojedynczych pracowników, wówczas warto zdecydować się na takie rozwiązanie.

Korzyści płynące z metody success fee

Rekrutacja w modelu success fee pozwala zredukować koszty stałe organizacji, a firma płaci agencji rekrutacyjnej wynagrodzenie, jeśli zdecyduje się zatrudnić rekomendowanego przez nią kandydata. Istotną zaletą jest możliwość zlecenia rekrutacji na podstawie podpisanej umowy ramowej, w momencie, gdy firma ma potrzebę zatrudnienia pracownika. Wtedy firma zgłasza się do KZ INSPIRE i informuje o swoich potrzebach rekrutacyjnych.

Komu warto polecić metodę success fee?

Rekrutacja w modelu success fee to dobry pomysł w sytuacji, gdy liczba otwartych rekrutacji nie jest zbyt duża, a firma może poświęcić więcej czasu na poszukiwanie kandydatów. Natomiast im więcej równolegle realizowanych procesów rekrutacyjnych, tym bardziej opłacalne będzie RPO.

Model RPO a success fee – porównanie kosztów rekrutacji pracownika

Mimo że success fee jawi się jako mniej zobowiązujące rozwiązanie, w praktyce koszty rekrutacji pracowników w tym modelu okazują się nieco wyższe niż w przypadku RPO, gdzie firma płaci agencji stałą opłatę miesięczna. W modelu RPO klient z góry wie, ile wyda na rekrutację, i może łatwo zabudżetować współpracę z zewnętrznymi rekruterami. Przewidywalność to jedna z kluczowych zalet RPO.

Kasia Zybała