Skip to main content

Rekrutacja ukryta to coraz częściej spotykany model pozyskiwania nowych Talentów zwłaszcza w branży IT. Mimo rosnącej popularności tego rozwiązania wciąż budzi ono pewne wątpliwości wśród potencjalnych kandydatów. Wielu z nich niechętnie czyta takie oferty pracy lub całkowicie je pomija, nie wierząc w dobre intencje firmy, która decyduje się na ukrytą rekrutację. Dlatego w tym artykule wyjaśniamy, co to jest rekrutacja ukryta i z jakimi trudnościami się wiąże, ale przedstawiamy też możliwe korzyści wynikające z tego rozwiązania zarówno dla pracodawców, jak i potencjalnych kandydatów. Sprawdź, co znaczy rekrutacja ukryta w praktyce! 

Co to jest rekrutacja ukryta? Na czym polega?

Zastanawiasz się, co to jest rekrutacja ukryta i czym jej przebieg różni się od standardowego procesu rekrutacyjnego? Otóż główna zmiana w tym zakresie dotyczy tego, że organizując ukrytą rekrutację, pracodawca utajnia nazwę swojej firmy w ogłoszeniu o pracę. Najczęściej tego typu proces rekrutacyjny przeprowadza zewnętrzna agencja, a odpowiedzialny za niego rekruter nie podaje nazwy potencjalnego przyszłego pracodawcy do informacji kandydatów. Wówczas w ofercie pracy wskazany jest zazwyczaj jedynie obszar działalności przedsiębiorstwa czy branża, którą reprezentuje. 

Utajenie podmiotu, który poszukuje pracownika do swojego zespołu, budzi pewne wątpliwości w kandydatach zainteresowanych pracą na oferowanym stanowisku. Jedną z podstawowych obaw okazuje się częstokroć brak możliwości samodzielnej weryfikacji potencjalnego pracodawcy. Z tego powodu niezwykle istotne jest, aby oferta pracy była sporządzona w sposób maksymalnie szczegółowy. Warto zadbać przede wszystkim o wyczerpujący opis stanowiska i związanych z nim wymagań tak, aby potencjalny kandydat mógł bez trudu ocenić, czy wpisuje się w postulowane kryteria, i świadomie zdecydować o aplikacji na ogłoszenie. Poprawnie przygotowana oferta pracy to ważny punkt na liście obowiązków rekrutacyjnych, na który stawiamy duży nacisk w KZ Inspire. Podejmując współpracę z Klientem, oferujemy mu profesjonalne doradztwo naszych doświadczonych rekruterów IT również w tym zakresie. 

Kto decyduje się na użycie ukrytej rekrutacji?

Chociaż o ukrytej rekrutacji można usłyszeć coraz częściej, z tego modelu rekrutacji wciąż najczęściej korzystają duże, nowoczesne firmy technologiczne, nierzadko będące liderem w swojej branży. Należy bowiem pamiętać, że przez największych rynkowych graczy proces rekrutacyjny pojmowany jest w dwojaki sposób. Z jednej strony rekrutacja oczywiście stanowi dla nich szansę na pozyskanie wyspecjalizowanych Talentów, które wniosą do organizacji dodatkową wartość, z drugiej zaś – jawna rekrutacja jest dla nich pewnym zagrożeniem. Kluczowe znaczenie ma w tej kwestii konkurencja, która może nie tylko odgadnąć plany rozwojowe firmy, ale również podkupić dobrego kandydata. To sprawia, że najbardziej znaczące firmy na rynku często dla zabezpieczenia swoich interesów skłaniają się w stronę rekrutacji ukrytych.  

Dlaczego rekrutacja ukryta jest praktykowana na rynku IT?

Jak już wspomnieliśmy, ukryta rekrutacja stanowi nadal praktykę, która nie przez wszystkich jest rozumiana i pozytywnie postrzegana. Warto jednak zrozumieć cele firmy, decydującej się na utajenie nazwy swojej organizacji w początkowej fazie procesu rekrutacyjnego. Okazuje się bowiem, że zwykle nie oznacza to złych intencji pracodawcy, ale bezpośrednio wiąże się z faktem, że rynek pracy bacznie obserwują również konkurencyjne firmy. 

Jeśli np. dana firma technologiczna specjalizuje się w bardzo wąskim obszarze i poszukuje specjalistów, dzięki którym zapewni sobie przewagę konkurencyjną na wymagającym rynku IT, w pełni zrozumiałym jest, że będzie jej zależeć na ukryciu tych planów przed konkurencją. Z tego powodu najważniejszym i najczęściej wymienianym celem organizowania ukrytych rekrutacji okazuje się poszerzenie struktury firmy bez wiedzy konkurentów. 

Innym możliwym powodem decyzji o zastrzeżeniu nazwy firmy w ogłoszeniu o pracę jest sytuacja, gdy przedsiębiorstwo planuje zastąpić na danym stanowisku osobę obecnie zatrudnioną i w związku z tym chce zdobyć czas na weryfikację rynku kandydatów i pozyskanie odpowiedniego pracownika. Niekiedy utajenie rekrutacji może też wynikać z chęci poszerzenia przez firmę bazy potencjalnych kandydatów i zgromadzenia wartościowych kontaktów na rzecz przyszłych potrzeb rekrutacyjnych.

Rekrutacja jawna i ukryta – najważniejsze różnice

Rekrutacja ukryta jest w oczywisty sposób trudniejsza zarówno dla pracodawcy, który musi liczyć się ze wspomnianymi wyżej obiekcjami, jak i samych kandydatów, od których taki rodzaj rekrutacji wymaga większego zaangażowania i motywacji do wejścia w bardziej skomplikowany proces. Warto jednak dodać, że kandydat, który wykaże się w pierwszych etapach rekrutacji, może być pozytywnie zaskoczony jej finalnym rezultatem. Jak wspomniano, niejednokrotnie zdarza się, że za anonimowymi ofertami pracy kryją się duże, uznane na rynku przedsiębiorstwa. Mimo początkowej niechęci do rekrutacji ukrytej, w wielu wypadkach opłaca się więc nie odrzucać tego rodzaju ofert. 

Kolejną istotną różnicą jest to, że do bezproblemowego, zgodnego z przepisami przeprowadzenia rekrutacji ukrytej niezbędne okazuje się wsparcie agencji rekrutacyjnej. Zewnętrzna firma, posiadająca doświadczenie w rekrutacji IT, wystąpi na pierwszych etapach procesu w roli przedstawiciela organizacji i zajmie się wszelkimi formalnościami, a dzięki wsparciu profesjonalistów rekrutacja ukryta przebiegnie sprawniej i zakończy się szybszym sukcesem. 

W kontekście samej oferty pracy – oprócz zastrzeżenia nazwy firmy – rekrutacja jawna i ukryta nie wykazuje znaczących różnic. W obu przypadkach selekcja kandydatów również odbywa się w podobny sposób i polega na weryfikacji nadesłanych aplikacji. Przy zdecydowanej większości rekrutacji wystarczy dziś bowiem dobrze napisane CV. Niewiele firm oczekuje dołączenia dodatkowo listu motywacyjnego. Ukryta rekrutacja może niekiedy nawet uniemożliwić solidne wykonanie tego zadania z uwagi na brak kompletu informacji w ogłoszeniu. Pracodawcy zdają sobie z tego sprawę i najczęściej oczekują jedynie CV. List motywacyjny warto pisać natomiast, jeśli w ofercie pracy jest to wymagane. 

Czy ukryta rekrutacja jest zgodna z prawem?

Zasadność przeprowadzania rekrutacji ukrytych budzi pewne wątpliwości, szczególnie od momentu, gdy w 2018 roku weszły w życie przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W ich świetle pracodawcy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, są zobowiązani do respektowania kilku istotnych zasad, z jakimi wiąże się rekrutacja ukryta. RODO wyraźnie precyzuje bowiem, że w sytuacji, gdy dane są gromadzone bezpośrednio od osoby, której dotyczą, wówczas musi zostać spełniony obowiązek informacyjny. Poszczególni kandydaci powinni zatem zostać poinformowani o tym, kto będzie odpowiedzialny za przetwarzanie pozostawionych przez nich danych osobowych. 

Rekrutacja ukryta – współpraca z profesjonalną agencją rekrutacyjną

Wobec tego rozwiązaniem, które pozwala pracodawcom na zachowanie anonimowości na etapie publikowania ogłoszenia o pracę, jest współpraca z profesjonalną agencją rekrutacyjną. Zgodnie z postanowieniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych rekrutacja ukryta może zostać przeprowadzona, pod warunkiem że w początkowej fazie poszukiwania kandydatów agencja rekrutacyjna IT weźmie na siebie rolę administratora danych osobowych. W kolejnych etapach procesu rekrutacyjnego, gdy osoba aplikująca otrzymuje informację o nazwie firmy, wymagane jest wyrażenie kolejnej zgody – po jej podpisaniu dane osobowe kandydata będą przetwarzane już bezpośrednio przez potencjalnego pracodawcę. Jako KZ Inspire mamy długoletnie doświadczenie w rekrutacji dla branży IT i możemy wspomóc Cię w zorganizowaniu procesu rekrutacji ukrytej zgodnie z obowiązującymi przepisami i dyktowanymi przez nie wymaganiami. 

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała