Skip to main content

Mam wrażenie, że w temacie jak należy napisać profesjonalnie wyglądające CV zostało powiedziane już wszystko lub prawie wszystko. Na rynku jest też wiele podręczników, artykułów czy też filmów o pisaniu atrakcyjnego CV. Temat z pozoru wydaje się wyczerpany i dokładnie omówiony przez wiele osób…Więc co tu jeszcze pisać i wymyśleć nowego? We artykule tym podam informacje, których często brakuje w CV a są elemantami kluczowymi dla osoby oceniającej kandydaturę osoby aplikującej na dane stanowisko. Zapraszam do lektury!

Poniższy wpis dotyczy CV dla rekrutacji IT czyli uwzględnia on osoby z obszaru IT, których CV przeglądam na co dzień.

Nie ma znaczenia czy jest to osoba, która dopiero co stawia swoje pierwsze kroki na rynku pracy czy senior, który ma już kilkanaście lat doświadczenia – cały czas spotykam się z CV po prostu źle napisanym lub też takim,  które nie wiele mówi o doświadczeniu zawodowym kandydata. Owszem znajdziemy w życiorysie  informację o nazwie zajmowanego stanowiska, nazwą firmy i okresem zatrudnienia. Jednak to trochę za mało aby klient zaprosił kandydata do kolejnego etapu rekrutacji. Niejednokrotnie brakuje opisu projektu w jakim dana osoba uczestniczyła, wielkości zespołu z jakim miała możliwośc pracować, najważniejszych technologii jakie były używane, roli jaką pełniła w danym projekcie.

Na co zwraca uwagę Hiring Manager przy ocenie IT CV ?

Należy pamiętać, że CV jest naszą wizytówką, pierwszym kontaktem z potencjalnym pracodawcą i dobrze napisane CV decyduje czy zostaniemy włączeni do procesu rekrutacyjnego. Podobno najważniejsze jest pierwsze wrażenie i w tym przypadku to stwierdzenie jesta bardzo trafne. Dobrze napisane CV jest kluczem do naszego sukcesu w dalszych etapach rekrutacji, bo przecież na podstawie CV potencjalny pracodawca decyduje o tym czy zaprosi nas do kolejnego etapu czy po prostu już podziękuje za udział. Pamiętaj też, że zbyt długie CV, które zawiera informacje mało istotne z punktu widzenia oferty pracy, na którą aplikujesz może być źle odebrane. Natomaist zbyt krótkie CV zostanie potraktowane jako  mało profesjonalne.

No dobrze zatem co jest ważne w CV IT?

Ważna jest zarówno struktura CV jak i jego merytoryka. Wszystkie informacje w nim zawarte powinny być uporządkowane, chronologiczne (najnowsze dane na górze) oraz przejrzyste. Niezależnie od tego czy aplikujesz na stanowisko juniora czy też seniora Twoje CV powinno zawierać następujące informacje:

  • Aktualne dane osobowe i kontaktowe.
  • Wykształcenie, w przypadku wykształcenia wyższego warto podać kierunek oraz specjalizację studiów.
  • Doświadczenie zawodowe jak najpełniej opisane. Projekty w których uczestniczyłeś oraz technologie w nich wykorzystywane, czas trwania projektu oraz rola w zespole
  • Przebyte kursy i szkolenia, które mogą zostać wykorzystane w nowym miejscu pracy.
  • Dodatkowe informacje o swoich zainteresowania.

Warto pamiętać, że nie nie musisz podawać pełnego adresu zamiszkania, daty urodzenia, stanu cywilnego czy też informacji o posiadanych dzieciach.

CV IT bez doświadczenia – jak do tego podejść?

Szczegółowe opisanie naszego doświadczenia zawodowego jest kluczowym elementem CV.

Jeżeli stawiasz dopiero pierwsze kroki na rynku pracy i nie masz doświadczenia zawodowego opisz swoje doświadczenie niekomercyjne, projekty jakie realizowałeś na studiach albo wykonałeś razem z paczką znajomych. Z doświadczenia wiem, że specjaliści IT hobbistycznie realizują rewelacyjne projekty i często zapominają opisać je w CV.

Chcesz aby sprawdzić Twoje CV i podpowiedzieć jak je poprawić? Śmiało, pisz do nas! Jako agencja rekrutacyjna IT na CV dobrze się znamy i z chęcią Ci pomożemy w profesjonalnym jego napisaniu ?

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała