Skip to main content

Jak skutecznie rekrutować pracowników w branży IT? To pytanie zadaje sobie wiele firm, które w obliczu zauważalnego deficytu doświadczonych developerów odnotowują liczne problemy z efektywnym pozyskiwaniem talentów. To sprawia, że na dzisiejszym rynku pracy tak samo w cenie są profesjonalni rekruterzy IT. W jaki sposób jednak przeprowadzić skuteczną rekrutację do IT, jeśli najlepsi specjaliści wprost przebierają w ofertach pracy, a dodatkowo sami pracodawcy zwykle nie pozwalają im zbyt łatwo odejść, zachęcając podwyżką lub awansem? W tym artykule zdradzam kilka wskazówek, które powinny być standardem dla każdego skutecznego rekrutera IT!

Upewnij się, że znasz niezbędne nazewnictwo IT

To, co powstrzymuje niektóre firmy przed oddaniem procesów rekrutacji IT w ręce zewnętrznych rekruterów, to obawa o to, że specjalista taki nie zrozumie specyfiki ich projektu i nie będzie w stanie go merytorycznie przedstawić. Sami kandydaci również reagują zniecierpliwieniem na sytuację, gdy osoba wyraźnie ustępująca im wiedzą ma ostatecznie decydować o ich zatrudnieniu, a sam proces rekrutacji oceniają wówczas jako nieprofesjonalny. 

Wobec tego pierwszym krokiem do skutecznej rekrutacji do IT jest poznanie specyfiki tej branży, co zapewni płynność w prowadzeniu rozmów rekrutacyjnych z kandydatami. Znajomość rynku, wiodących technologii i kluczowych pojęć z nimi związanych nie tylko usprawni komunikację ze specjalistami IT, ale również ułatwi analizę kandydatów na etapie sourcingu i selekcji CV. Skuteczny rekruter IT powinien być dla potencjalnych pracowników partnerem do rozmowy, dlatego musi mówić w ich języku.

Podstawowe nazewnictwo, które musisz znać

Z uwagi na wymagania branży i rosnącą trudność w zatrudnieniu talentów, w rekrutacji IT nie ma miejsca na błędy rekruterów. Z naszych obserwacji i opinii specjalistów, z którymi jako agencja rekrutacyjna IT kontaktujemy się niemal każdego dnia, wynika jednak, że w rozmowach rekrutacyjnych z programistami wciąż zdarzają się braki kompetencyjne po stronie HR. 

Jako doświadczeni rekruterzy IT wiemy, że nieznajomość języków programowania czy innych istotnych z punktu widzenia oferty narzędzi może być przyczyną niepowodzenia całego procesu rekrutacyjnego. Dlatego dużo czasu poświęcamy na aktywne uczestnictwo w branżowych wydarzeniach i ciągłe doszkalanie się. To samo zalecamy każdemu, kto chce być skutecznym rekruterem IT. Podstawy, które należy opanować, to popularne technologie i frameworki, cykl życia oprogramowania, a także narzędzia używane w codziennych obowiązkach, metodyka pracy czy role w zespole projektowym.

Poznaj szczegóły na temat stanowiska IT, na które rekrutujesz

Kluczowym zadaniem rekrutera zewnętrznego jest określenie potrzeb firmy i ustalenie, kogo właściwie szuka do swojego zespołu. Tutaj ponownie niezbędna okazuje się znajomość branży IT i jej aktualnej kondycji, ponieważ rekruter musi być często także doradcą. Efektywna współpraca z hiring managerem i zebranie informacji na temat stanowiska zaowocuje stworzeniem atrakcyjnej oferty pracy, która zredukuje ryzyko otrzymania aplikacji od kandydatów z wygórowanymi oczekiwaniami czy niepasującym doświadczeniem do wymagań stanowiska. 

Najważniejsze kwestie dotyczące stanowiska IT, które musisz wiedzieć przed rekrutacją

Szczegółowa wiedza o projekcie, firmie i zespole to podstawowe informacje, na których zależy kandydatowi. Rekruter IT musi być w stanie odpowiedzieć na wszystkie istotne pytania dotyczące oferowanego stanowiska – w przeciwnym razie może zostać oceniony jako nieprzygotowany do rozmowy rekrutacyjnej. Z uwagi na fakt, że specjaliści IT pracują projektowo, kluczową kwestią jest opis projektu, którego częścią być może się staną. Podczas procesu rekrutacji warto również zwrócić uwagę na unique selling points, czyli przewagi konkurencyjne i wyróżniki firmy, mogące skutecznie zachęcić kandydata do pracy właśnie w tym miejscu. 

Poznaj swoją grupę docelową

Jak skutecznie rekrutować pracowników IT? Przede wszystkim będąc tam, gdzie potencjalny kandydat. Gdy hiring plan jest bowiem intensywny, nie wystarczą już standardowe metody rekrutacyjne – trzeba sięgnąć po działania, które jeszcze bardziej zbliżą rekrutera do specjalistów IT. Udział w branżowych wydarzeniach, regularna lektura tematycznych portali czy kontakty z doświadczonymi pracownikami – to wszystko pozwala lepiej poznać specyfikę tego sektora usług i w rezultacie efektywniej szukać specjalistów do realizowanych projektów rekrutacyjnych. 

Komunikacja przede wszystkim – odbieraj i odpisuj

Specjaliści IT są rozchwytywaną grupą na rynku pracy. W przypadku takich rekrutacji szczególnie istotne okazują się kwestie takie jak bieżący kontakt z rekruterem, sposób przeprowadzenia rozmowy rekrutacyjnej czy feedback po spotkaniu, czyli wszystkie czynniki składające się finalnie na dobry candidate experience. Brak odzewu przez dwa tygodnie może skutkować stratą wartościowego kandydata.

Poznaj swojego kandydata przed pierwszą rozmową – zapoznaj się z CV

Proces rekrutacji zaczyna się zwykle od selekcji CV i wyłonienia najlepszych kandydatów na oferowane stanowisko. Jest to bardzo istotny etap, który umiejętnie przeprowadzony może zmaksymalizować szanse na pomyślność całego przedsięwzięcia i skrócić czas jego trwania. Znajomość CV kandydata jest niezbędna także podczas rozmowy rekrutacyjnej, na której rekruter IT może doprecyzować najistotniejsze punkty zawarte w aplikacji i ostatecznie ocenić możliwości nawiązania współpracy.

Na co zwrócić uwagę podczas czytania CV?

W przypadku specjalistów IT kluczowe są informacje na temat dotychczas zrealizowanych projektów. Rekruter powinien przeanalizować technologie i narzędzia, w których pracuje dany kandydat – nadal zdarza się bowiem, że działy HR masowo wysyłają oferty pracy do osób, które niekoniecznie wpisują się w wymagania stanowiska, co frustruje programistów. Aby tego uniknąć, warto uprzednio poświęcić czas na uważną lekturę nadesłanych CV i odpowiednie dopasowanie profilu kandydata do wymagań stanowiska.

CEO w firmie KZ Inspire
Kasia Zybała